Home page > Etică și complianță > Fundația Chiesi
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Fundația Chiesi

Fondată în 2005, Fundația Chiesi Onlus este o organizație non-profit ce caută să profite de cunoștințele acumulate de Chiesi pentru a promova sănătatea și a atenua suferința pacienților afectați de boli respiratorii obstructive cronice, boli rare și boli neonatale. Fundația Chiesi își urmărește misiunea prin cercetări științifice și prin împărtășirea de cunoștințe și educarea profesioniștilor în domeniul sănătății, publicului și asociațiilor de pacienți.

Fundația afirmă și recunoaște că valorile sale inerente și adânc împământenite sunt constituite din:

  • centralitatea ființei umane;
  • observarea principiilor etice universal acceptate;
  • un simț de responsabilitate către mediu și societate;
  • împărtășirea științei și cunoștințelor fără limite sau restricții;
  • lupta împotriva suferinței și inegalității.

Zonele principale de activitate ale Fundației Chiesi sunt:

  • Cercetarea științifică pentru o mai bună înțelegere a nevoilor pacientului și îmbunătățirea gestionării lui, prin studierea mecanismelor fizio-patologice, fenotipurilor și analiza amănunțită a aspectelor psihologice de îngrijire a pacientului;
  • Cunoștințele științifice să fie disponibile pe scară largă pentru a îmbunătăți îngrijirea pacienților și a promova o mai bună înțelegere a nevoilor lor atât de către domeniul public cât și de către instituții;
  • Instruire pentru cercetătorii tineri, pentru a promova cercetarea științifică academică și pentru a contribui profesiilor din domeniul sănătății, prin finanțarea de proiecte doctorale de cercetare;
  • Cooperarea internațională în împărtășirea cunoștințelor medicale și tehnologice și transfer de mijloace către tările cu venituri scăzute sau în dezvoltare pe parcursul proiectelor de lungă durată orientate către auto-finanțare.

Fundația Chiesi este ghidată de Consiliul de Directori, ce aprobă bugetarea și planurile de activitate. Un Consiuliu de Sfătuire Științifică independent sfătuiește fundația asupra tuturor chestiunilor științifice.

Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați Chiesi Foundation