Home page > Privacy
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Privacy

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE - Site web
În temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare „RGPD”)

Aceasta este o declarație de confidențialitate oferită de Chiesi Romania SRL („Chiesi”) în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016 (denumit în continuare „RGPD”), pentru a vă informa că datele dumneavoastră cu caracter personal sau datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate de Chiesi în calitate de operator de date, în deplină conformitate cu legea aplicabilă.

 

Date cu caracter personal” sunt informații de orice fel, inclusiv informații în format electronic, care permit ca o persoană să fie identificată, în mod individual sau în combinație cu alte informații.

 

Prin „prelucrare a datelor cu caracter personal” ne referim, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din RGPD, la orice operațiune sau la orice set de operațiuni, desfășurată cu sau fără ajutorul proceselor automatizate sau aplicată datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea și diseminarea lor.

 

Utilizator” înseamnă societatea, persoana autorizată sau persoana care utilizează serviciile furnizate de site-ul web www.chiesi.ro (denumit în continuare „site-ul web”).

 

Această declarație descrie următoarele aspecte:

(1)     MODUL ÎN CARE COLECTĂM ȘI UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

(2)     MODUL ÎN CARE PARTAJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

(3)     PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

(4)     DREPTURILE UTILIZATORILOR

(5)     ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI DECLARAȚII

 

(1) MODUL ÎN CARE COLECTĂM ȘI UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

SCENARII DE PRELUCRARE ȘI SCOPURILE ACESTORA:

Scop tehnic și analitic: putem prelucra date tehnice sau de utilizare care pot dezvălui în mod indirect identitatea dumneavoastră, pentru a garanta o experiență sigură a utilizatorului pe site-ul web. Aceste date sunt colectate automat în timpul funcționării obișnuite a fiecărui site web și sunt prelucrate în scopuri tehnice (inclusiv pentru depanare, testare, întreținerea sistemului, asistență și raportare) sau pentru ca datele statistice și analitice să îmbunătățească experiența utilizatorului pe site-ul web.

În ceea ce le privește pe cele din urmă, aceste date sunt prelucrate într-un format agregat și neidentificabil, în scopuri statistice. De exemplu, datele privind utilizarea pot măsura rata de angajament sau timpul petrecut pe o anumită secțiune sau funcționalitate a site-ului web.

Contact”: în această secțiune veți găsi datele noastre de contact, unde vă puteți trimite solicitarea și puteți lua legătura cu noi. De exemplu, veți putea trimite o solicitare generală cu privire la unul dintre produsele noastre sau puteți contacta biroul nostru. O echipa desemnată va primi și va prelucra solicitarea dumneavoastră în conformitate cu principiul limitării scopului și cu cel al reducerii la minimum a datelor. Datele dumneavoastră vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru a reveni cu un răspuns la dumneavoastră.

Rețineți că puteți găsi o declarație dedicată sub anumite formulare de contact, cu informații specifice referitoare la natura solicitărilor și la prelucrarea asociată a datelor cu caracter personal.

Secțiunea „Lucreză în cadrul Chiesi”: în această secțiune veți avea posibilitatea de a descoperi cum se lucrează în cadrul Chiesi, puteți afla mai multe despre cultura noastră și puteți vedea oportunitățile de angajare disponibile. Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal dacă doriți să aplicați pentru un loc de muncă în cadrul Chiesi sau dacă vă înregistrați pe portalul nostru de cariere. Veți găsi mai multe informații și declarația de confidențialitate dedicată candidaților în timpul procesului de depunere a candidaturii.

Platformele de comunicare socială și linkurile părților terțe: site-ul nostru web poate include linkuri către site-urile web ale părților terțe, plug-in-uri și aplicații. Dacă faceți clic pe acele linkuri sau dacă permiteți conexiunile respective, le puteți permite părților terțe să colecteze sau să partajeze date despre dumneavoastră. Nu controlăm aceste site-uri web ale părților terțe și nu răspundem de declarațiile lor de confidențialitate. Când părăsiți site-ul web, vă încurajăm să citiți declarația de confidențialitate a fiecărui site web pe care îl vizitați.

Secțiunea Farmacovigilență: site-ul web are o secțiune dedicată farmacovigilenței, unde puteți raporta orice reacții adverse sau probleme de siguranță cu produsele noastre. Puteți găsi mai multe informații în secțiunea relevantă de pe site-ul web.

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL:

Date tehnice: inclusiv adresa IP, tipul browserului și versiunea, fusul orar și locația în baza adresei IP, informații generale privind hardware-ul și sistemul de operare al dispozitivului utilizat pentru a naviga pe site-ul web. Aceste date sunt utilizate exclusiv în scopuri tehnice și statistice, potrivit celor detaliate mai sus.

Date privind utilizarea: inclusiv informații despre modul în care utilizați site-ul web. De exemplu, timpul petrecut în anumite secțiuni.

Date de identificare: dacă decideți să vă înregistrați pe portalul nostru de cariere și să aplicați pentru un loc de muncă în cadrul Chiesi, trimiteți o solicitare prin secțiunea Contact a site-ului web sau raportați o problemă de siguranță cu un produs Chiesi, contactând departamentul de Farmacovigilență. Poate să existe o declarație de confidențialitate dedicată pentru anumite formulare de contact, unde puteți găsi mai multe informații despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul acelor servicii.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în declarațiile dedicate ale fiecărei secțiuni, prelucrarea așa-numitelor date speciale, potrivit celor definite de articolul 9 din RGPD (cum ar fi datele referitoare la sănătate) sau a datelor referitoare la minori este exclusă în mod expres. În cazul în care sunt comunicate de utilizator, aceste categorii de date vor fi șterse imediat. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt esențiale și obligatorii pentru a accesa site-ul web. Dacă furnizați date incomplete sau incorecte, este posibil să nu puteți accesa site-ul web.

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII:

Îndeplinirea obligațiilor contractuale: în relația cu utilizatorul care accesează și utilizează site-ul web și serviciile sale.

Consimțământ: furnizat de utilizator prin trimiterea unei solicitări prin intermediul unuia dintre canalele noastre de contact (a se vedea secțiunea „Contact”). 

Interes legitim: pentru a asigura securitatea site-ului web și pentru a preveni fraude online.

Obligație legală: pentru a respecta legile și reglementările aplicabile, pentru a adresa solicitări din partea autorităților sau pentru a gestiona raportarea evenimentelor adverse primite prin canalele de contact de Farmacovigilență.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate în cazul în care Chiesi trebuie să își protejeze interesele și să își exercite drepturile de apărare în cadrul acțiunilor în justiție.

 

(2) MODUL ÎN CARE PARTAJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Chiesi poate comunica datele dumneavoastră cu caracter personal altor societăți, organizații și persoane, dacă intervine oricare dintre următoarele situații:

 

  • Putem comunica datele dumneavoastră cu caracter personal societăților care fac parte din Grupul Chiesi (inclusiv din țările din afara Spațiului Economic European).
  • Comunicarea consimțământului dumneavoastră expres: după ce obținem consimțământul dumneavoastră, putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal anumitor părți terțe sau categorii de părți terțe.
  • Partajarea în conformitate cu legile și reglementările: putem partaja informațiile impuse de legile și de reglementările aplicabile pentru a gestiona litigiile sau solicitările înaintate de autoritățile administrative sau judiciare.
  • Partajarea cu prestatorii de servicii: de asemenea, putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal societăților care ne prestează servicii sau care prestează servicii în numele nostru.

 

În acest din urmă caz, Chiesi va asigura caracterul legitim al acestei partajări și va semna acorduri și/sau clauze de prelucrare a datelor cu societățile, organizațiile și persoanele fizice cărora le vor fi partajate datele dumneavoastră cu caracter personal, solicitându-le să respecte această declarație și să ia măsuri de securitate adecvate.

 

Modul în care protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal

 

Chiesi acordă importanță deosebită securității datelor dumneavoastră cu caracter personal și a luat măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva accesării neautorizate, împotriva divulgării sau împotriva pierderii.

 

În acest sens, Chiesi ia următoarele măsuri:

  • Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele cu caracter personal colectate sunt la un nivel minim și relevante, potrivit celor necesare în raport cu scopurile în care sunt prelucrate. Nu păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult timp decât este necesar în scopurile prezentate în această declarație, cu excepția cazului în care o prelungire a perioadei de păstrare este impusă sau permisă de lege.
  • Folosim o serie de tehnologii pentru a asigura confidențialitatea datelor în timpul transmiterii lor. Folosim mecanisme de protecție de încredere pentru a proteja datele și serverele de stocare a datelor împotriva atacurilor.
  • Selectăm cu rigurozitate partenerii de afaceri și prestatorii de servicii și le impunem să respecte cerințele noastre de protecție a datelor cu caracter personal prin prevederi specifice în cadrul acordurilor comerciale cu acești parteneri comerciali și prestatori de servicii. În plus, efectuăm audituri și alte activități de evaluare, pentru a verifica respectarea cerințelor.
  • Desfășurăm activități de formare în domeniul protecției confidențialității și a securității, de testare și de informare pentru a îmbunătăți conștientizarea privind protecția datelor cu caracter personal în rândul angajaților și al contractanților.

 

(3) PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal la care se face referire în secțiunea (1) din prezenta declarație sunt stocate pe serverele Chiesi sau pe serverele furnizorilor (desemnați în mod specific în calitate de persoane împuternicită de operator) cu sediul în Uniunea Europeană.

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal o perioadă limitată, în conformitate cu scopurile indicate în prezenta declarație de confidențialitate.

Date tehnice, de utilizare și module cookie: prelucrarea datelor se limitează strict la sesiunea de navigare a utilizatorului pe site-ul web. Consultați, de asemenea, politica privind modulele cookie pentru informații mai specifice referitoare la modulele cookie și tehnologii similare.

Portalul de cariere: consultați declarația de confidențialitate dedicată din secțiunea „Oportunități de angajare”.

Solicitări trimise prin secțiunea „Contact: timpul necesar pentru a prelucra solicitarea dumneavoastră și pentru a oferi feedback. Citiți declarația dedicată a fiecărui formular de contact pentru mai multe informații.

Farmacovigilență: atât timp cât produsul este autorizat pentru vânzare și timp de zece ani de la expirarea sau de la revocarea autorizației de punere pe piață din ultima țară de comercializare a produsului, cu excepția eventualelor necesități de apărare ale titularului autorizației de punere pe piață. Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați declarația dedicată disponibilă în secțiunea relevantă a site-ului.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata indicată mai sus sau o perioadă mai scurtă dacă decideți să vă exercitați unul dintre drepturile enumerate în secțiunea „DREPTURILE UTILIZATORILOR” de mai jos. 

 

(4) DREPTURILE UTILIZATORILOR

Accesul, rectificarea, anularea, portabilitatea datelor, restricționarea prelucrării, opoziția la prelucrare și revocarea consimțământului.

Aveți dreptul de acces, de modificare, de opoziție și/sau de limitare a prelucrării datelor dumneavoastră, precum și de a solicita anularea lor sau portabilitatea la alte părți, precum și de a vă revoca consimțământul.

Operatorul de date pentru activitățile de prelucrare enumerate aici este: Chiesi Romania SRL, Str. Venezuela nr. 10, București, România. Vă invităm să ne contactați în orice formă, inclusiv la dataprotection.cee@chiesi.com, pentru a obține informații suplimentare și pentru a solicita punerea în aplicare a drepturilor dumneavoastră.

În cazul în care considerați că Chiesi nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu această declarație sau cu legea aplicabilă, vă puteți exercita drepturile, depunând o plângere la o autoritate pentru protecția datelor.

 

(5) ACTUALIZĂRI ALE ACESTEI DECLARAȚII

Prezenta declarație poate fi actualizată la anumite intervale. Orice actualizări ale acestei declarații vor intra în vigoare în momentul publicării lor pe site-ul web.