Home page > Etică și complianță
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Etică și complianță

Codul de conduită exprimă obligația Grupului de a acționa nu numai în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în prezent, ci și cu anumite principii etice și reguli de conduită.

Aplicarea următoarelor principii este asigurată de existența unor proceduri în cadrul Grupului, cu ajutorul cărora trebuie să se asigure că angajații săi, birourile interne și terții care acționează în numele acestuia funcționează conform principiilor etice. Această versiune a Codului de conduită a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Chiesi Farmaceutici SpA în 2021. Acesta reprezintă un document oficial al grupului și, ca atare, este obligatoriu pentru toate comitetele, angajații, consultanții, reprezentanții și, în general, pentru toți terții care acționează în numele grupului.

Pentru a menține standardele legale și morale înalte ale grupului, Chiesi a adoptat și o politică anti-mită în 2015. Scopul acestui ghid este de a oferi un set de principii generale pentru identificarea și tratarea situațiilor de corupție oricărei persoane care acționează în numele Chiesi.

 

ANMDM a publicat datele privind interactiunile dintre producatorii de medicamente si profesionistii si institutiile din domeniul sanitar.

Companiile membre ARPIM au transmis, conform Ordinului Ministrului Sanatatii 194/2015, in termenul prevazut de lege, toate informatiile necesare referitoare la interactiunile cu profesionistii si cu institutiile din domeniul sanitar si cu cele care opereaza in domeniul sanatatii. Chiesi Romania SRL este membra ARPIM.


Aceastea au fost publicate, conform legislatiei in vigoare, pe site-ul ANMDN

https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/publicitate/sponsorizari-medicamente-de-uz-uman/