Home page > Etică și complianță
 

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Etică și complianță

Codul de Etică și Conduită exprimă angajamentul Grupului pentru a funcționa nu numai în conformitate cu legile și reglementările actualmente în vigoare dar și în conformitate cu anumite principii și reguli de conduită de o natură etică.

Aplicarea următoarelor principii este garantată de existența procedurilor în interiorul Grupului care vizează asigurarea că angajații săi, corpurile interne și părțile terțe ce acționează în numele său, operează eficient, în concordanță cu principiile sale etice.

Această versiune a codului a fost aprobată de către Consiliul de Directori al Chiesi Farmaceutici S.p.A., în 2015. Acesta constituie un document oficial al Grupului și ca atare este obligatoriu pentru toate organismele, angajații, consultanții, colaboratorii, agenții, și la un nivel mai general pentru toate părțile terțe ce acționează în numele Grupului.

 

ANMDM a publicat datele privind interactiunile dintre producatorii de medicamente si profesionistii si institutiile din domeniul sanitar.

Companiile membre ARPIM au transmis, conform Ordinului Ministrului Sanatatii 194/2015, in termenul prevazut de lege, toate informatiile necesare referitoare la interactiunile cu profesionistii si cu institutiile din domeniul sanitar si cu cele care opereaza in domeniul sanatatii. Chiesi Romania SRL este membra ARPIM.


Aceastea au fost publicate, conform legislatiei in vigoare, pe site-ul ANMDN

https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/publicitate/sponsorizari-medicamente-de-uz-uman/

 

Declarații sponsorizări 2019