• Informaţii juridice/ 
  • Clauză de limitare a răspunderii

Clauză de limitare a răspunderii

Chiesi România SRL a pregătit informaţiile cuprinse pe acest website din diverse surse interne şi externe, cu atenţia profesională cuvenită. Depunem toate eforturile pentru a completa şi actualiza aceste informaţii în mod regulat. Informaţiile cuprinse pe acest website sunt menite exclusiv a oferi o perspectivă de ansamblu asupra firmei Chiesi România SRL. Nu oferim garanţii implicite sau explicite că informaţiile cuprinse pe acest website sunt complete si exacte în totalitate. În speţă, vă informăm că aceste date pot să nu fie actualizate. Din această cauză, recomandăm insistent să verificaţi aceste informaţii înainte de a acţiona sau de a le folosi.

Utilizatorii prezentului website şi ai conţinutului acestuia acceptă în mod automat faptul că le utilizează pe propriul risc. Nici firma Chiesi România SRL, nici terţele părţi care participă la proiectarea, crearea sau punerea la dispoziţie a prezentului website, nu sunt răspunzătoare pentru vreo pierdere sau vătămare rezultată din accesarea sau imposibilitatea de accesare, din folosirea sau imposibilitatea de folosire a prezentului website sau din folosirea informaţiilor cuprinse în prezentul website.

Prezentul website conţine, printre altele, link-uri sau trimiteri la site-urile web ale unor terţe părţi. Aceste link-uri către site-urile web ale unor terţe părţi nu constituie o aprobare a conţinutului acelora din partea Chiesi România SRL. Firma Chiesi România SRL respinge orice răspundere privind punerea la dispoziţie sau conţinutul acelor site-uri web şi orice răspundere pentru orice pierdere sau vătămare rezultată din folosirea, de orice natură, a acelor conţinuturi. Link-urile către alte site-uri web sunt furnizate utilizatorilor prezentului website numai pentru facilitate. Folosirea link-urilor către acele site-uri web se face în totalitate pe riscul utilizatorului.

© Chiesi România SRL, Bucuresti 2011/ Toate drepturile rezervate