CODUL DEONTOLOGIC & CONFORMITATE

Codul de etică și conduită exprimă angajamentul Grupului Chiesi de a opera nu numai în conformitate cu legile și reglementările în vigoare, dar si cu  anumite principii și reguli de conduită de natură etică .

Aplicarea următoarelor principii este garantată prin existența unor proceduri în cadrul Grupului menite să asigure faptul că angajații săi, organismele interne și părți terțe care acționează în numele său, funcționează în mod eficient, în conformitate cu principiile etice .

Această versiune a Codului a fost aprobat de către Consiliul de administrație al Chiesi Farmaceutici S.p.A. , în 2015. Acesta constituie un document oficial de grup și , ca atare, este obligatoriu pentru toate organismele, angajați , consultanți, colaboratori.

• Download Chiesi Group Guidelines on Ethics & Compliance Edition 2015
• Download Anti Bribery

 

ANMDM a publicat datele privind interactiunile dintre producatorii de medicamente si profesionistii si institutiile din domeniul sanitar.

Companiile membre ARPIM au transmis, conform Ordinului Ministrului Sanatatii 194/2015, in termenul prevazut de lege, toate informatiile necesare referitoare la interactiunile cu profesionistii si cu institutiile din domeniul sanitar si cu cele care opereaza in domeniul sanatatii. Chiesi Romania SRL este membra ARPIM.


Aceastea au fost publicate, conform legislatiei in vigoare, pe site-ul ANMDN

http://www.anm.ro/sponsorizari/afisare-2016/sponsori

Raportare sponsorizari_2016_ANMDM_Chiesi