Produse

  • Chiesi se concentrează pe anumite zone terapeutice pentru a furniza o serie de produse, ca şi un nivel profesionist de asistenţă ştiinţifică. Vă rugăm să luaţi legătura cu echipa noastra

  • Vă rugăm să reţineţi că nu avem voie să oferim sfaturi pacienţilor. Pacienţii sunt rugaţi să se adreseze medicului sau farmacistului.
  • Informaţiile despre produse se adresează profesioniştilor din domeniul sanătătii. Pentru informaţii complete de prescriere vă rugăm consultaţi Rezumatul Caracteristicilor Produsului publicat pe http://193.169.156.200/app/nom1/anm_list.asp In calitate de pacient consultaţi medicul sau farmacistul dumneavoastră.

DCI
Domenii terapeutice
Produse
Neonatologie
Curosurf®

Surfactant din plaman de porc/Neonatologie/Curosurf®

Este un surfactant natural utilizat pentru a substitui lipsa surfactantului endogen şi este administrat prin instilaţie endotraheopulmonară. Acesta aderă la alveole şi reduce tensiunea superficială, prevenind atelectazia (tulburare de ventilaţie a plămănului). Deficienţa de surfactant în plămâni provoacă probleme respiratorii grave la nou născuţii prematuri şi anume, sindromul de detresă respiratorie (SDR).